Pablo Picasso
19

Olga Hohlova and Sergey Dyagilev

Olga Hohlova and Sergey Dyagilev

1920-s


return to photogallery